Kik vagyunk?
A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem elektronikus zenei médiaművész szakirányának tanárai és hallgatói. A legpatinásabb zeneművészeti intézmény legmodernebb zenészei: 21. századi zeneszerzők, előadók és kutatók egyben.

Who are we?
Lecturers, researchers and students of Electronic Music Media Programme of the
Liszt Academy. The most modern musicians of the most prestigious musical institution in Hungary: 21st century composers, performers and researchers in the same time.

Mivel foglalkozunk?
A hangzásfolyamatok végtelen világát tanulmányozzuk, hogy újszerű módon hathassunk az emberi fülre, tudatra és lélekre.

What are we doing?
We are studying the infinite world of sonic processes in order to influence in a novel way the human ear, mind and soul.

Mik a hangszereink?
Mint minden zenész, mi is rezgéseket keltünk a levegőben, azonban ezt elsősorban elektronikus berendezésekkel tesszük: számítógéppel, szintetizátorral, erősítővel, hangfalakkal. Hagyományos hangszereket is használunk, de arra törekszünk, hogy újszerűen szólaltassuk meg őket, kitágítva hangzásuk határait.

What are our instruments?
Like all musicians, we also create vibrations in the air, but we do this primarily with electronic devices: computers, synthesizers, amplifiers, speakers. Traditional musical instruments are also used, but we are committed to play them in a new way to extend the boundaries of their sound.

Mi a módszerünk?
A hagyományos zenei szemlélet mellett modern természettudományos módon is közelítünk a zenéhez. Vizsgáljuk matematikai, fizikai, akusztikai jellemzőit is és ezek hatását az emberre. Ahol mások hangmagasságról beszélnek, mi rezgésszámot mondunk. Ha valaki hangszínt említ, mi spektrumra gondolunk. A hang tulajdonságait megmérjük, és ebből következtetéseket vonunk le, melyek alapján új, akár sosem hallott hangzásokat hozunk létre. Saját hangszereinket mi tervezzük: virtuális áramköröket alkotunk, hangkeltő eszközöket, vezérlőket programozunk. Műveinket leggyakrabban magunk realizáljuk, játsszuk és rögzítjük.

What is our method?
In addition to the traditional approach we also study music with the tools of modern science. We examine its mathematical, physical and acoustical characteristics and their impact on humans. When others talk about pitch, we say frequency. If someone mentions timbre, we think of the spectrum. We measure the parameters of sound, and draw conclusions to create sounds never heard before. We design our instruments creating virtual circuits, programming audio engines and controlling devices. Most of the times our pieces are realized, performed and recorded by ourselves.

Hol lehet minket hallani?
Rendszeresen szervezünk koncerteket műveinkből a Zeneakadémián és más helyszíneken (részletek itt).

Where can you hear us?
We organise concerts regularly to present our pieces at the Liszt Academy in Budapest and other venues (
details here).